Tutoring - Alumni Uniwersytet Medyczny w Lublinie

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Tutoring is a method based on the individual relationship between the teacher and the student. Tutoring is not a form of lecture or exercise – it is closer to the diploma seminar, where the supervisor deals with the student individually and outlines the direction of his activities. In the OPEN TO... program, the tutor supports the program participant in pursuing his educational and professional career goals so that it has the most optimal shape adapted to the student's needs and the requirements of the labor market.

The purpose of the tutoring is to discover strengths, set goals and achieve them, monitor, evaluate and celebrate achievements. The method teaches independence, critical thinking, ability of making decisions and cooperation with other people.

Tutors:

Jestem studentem i starostą VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyłem II stopień Państwowej Szkoły Muzycznej, ponadto przez wiele lat byłem aktywnym tancerzem, osiągając w tym czasie wiele sukcesów. Poza medycyną, którą uwielbiam, tańcem i muzyką interesuje się sportem, szczególnie siatkówką. Dzięki mojej Alma Mater już wkrótce zostanę lekarzem. Mam zamiar spełniać to powołanie z wielkim zapałem dla dobra drugiego człowieka.

dominik_pleinI graduated from the IB programme of "Międzynarodowe Szkoły Paderewski w Lublinie" in 2015 and started studying medicine at "Medical University of Lublin" in September of the same year. I graduated my medicine studies in May of 2021 and I am now planning to write the "LEK" exam and perform "staż podyplomowy" in Lublin. I have been living in Lublin for 10 years now, therefore I am very accustomed to the city and eager to meet new people and it would be an honor for me to be able to help new students find their place in the university and in Lublin. I am fluent in english, polish and german, hence communication would not be a problem for me.

farbod_reaganI am a recent graduate of Medical University of Lublin. I have a BS in psychology and biology from Stony Brook University. I am currently working on my masters in nutrition while studying for my board exams. During my time here, I was the co-founder and a VP of Surgery Club. I served as a student representative for the American program. I was also a board member at American Medical Student Association (AMSA) and became involved with multiple charity events outside of campus. It is my pleasure to share my experiences with you all !

I graduated with my medical studies at the Medical University of Lublin in 2014. After a one-year postgraduate fellowship and obtaining full registration as a physician, I've started work in the Department of Surgical Oncology of MUL and currently hold the position of Assistant Professor. In November 2021, I have obtained the title of general surgeon from the Certified Board of Examination.

It would be a great pleasure and honour to serve as a consultant for students of MUL who are particularly interested in Surgery and Oncology.

carlos_quinonezDr. Quinonez is a graduate of the Medical University of Lublin. He is currently working in clinical research and has coordinated clinical trials involving medical devices for the treatment of Coronary Artery Disease (CAD) and in the field of Neuroscience (Alzheimer’s disease).

Publications: Barker W, Quinonez C, Greig MT, et al. Utility of Plasma Neurofilament Light in the 1Florida Alzheimer's Disease Research Center (ADRC). J Alzheimers Dis. 2021;79(1):59-70. doi:10.3233/JAD-200901

christiaan_visagieMy name is Christiaan Visagie and I am from South Africa. I am a medical graduate from UMLUB, Alumni 2021, and have recently successfully completed the medical LEK exam in Poland. My plan is to apply to the UK GMC and work there for a few years, possibly specialise in General Medicine, and then go to New Zealand. The routes are not always easy and without stress but we all have to walk and find our own path in this life. If you have a goal and are determined you can make it happen. This is how I found my current route to become a practising licensed medical doctor.

Obecnie starosta i studentka ostatniego roku Biomedycyny na UM w Lublinie. Moją największą pasją jest nauka – głównie, rzecz jasna, biologia, ale również nauki społeczne i kulturowe (podobno zawsze miałam żyłkę humanistki). Marzę, by w przyszłości móc połączyć te dwie ścieżki w swojej pracy zawodowej!

Na studia wybrałam się do Lublina na biomedycynę, ponieważ wiedziałam że się rozwinę. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania: uwielbiam zwierzęta, czytanie kryminałów, a także bardzo interesuje mnie moda i pielęgnacja.

jestem absolwentką kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po stażu podyplomowym, który obejmował wszystkie dziedziny stomatologii, rozpoczęłam pracę w gabinecie w centrum Lublina zajmującym się w głównej mierze leczeniem dzieci oraz młodzieży. Praca z małym pacjentem wymaga dużej empatii oraz cierpliwości, co owocuje kształtowaniem pozytywnej postawy stomatologicznej, dbałością o higienę jamy ustnej i zdrowym, pięknym uśmiechem naszych pacjentów w dorosłym wieku. Zawód stomatologa niesie ze sobą sporo wyzwań, ale także satysfakcji z wykonywanej pracy. Umożliwia rozwój w wielu ścieżkach, jak na przykład stomatologia zachowawcza, dziecięca, chirurgia stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja, protetyka, a także medycyna estetyczna czy chirurgia szczękowo-twarzowa.

areeb raja

Hi I’m Areeb Raja, a 5th year student at the Medical University of Lublin. I am studying dentistry and as this is my last semester I cannot wait to finish this chapter of my life and start a new one. I have been the class representative for all five years, I have been in the Student Parliament for a year, and this is my third year in the English Division Student Board. Well, don’t worry, I’m not just an A4 person - hehe, I’ve got my hobbies too, which involve storytelling in paper, movie and theatre format, I love to hang out with people and make new friends, taking walks in the woods is very fulfilling and also I love dinosaurs.

aleksandramalisiewicz

Jestem absolwentką Naszej Uczelni na kierunku Higiena stomatologiczna oraz rozpoczęłam drugi kierunek Elektroradiologię. Aktualnie pracuję również w jednej z najlepszych klinik stomatologicznych w Lublinie jako higienistka stomatologiczna, zajmuję się profilaktyką i dbaniem o uśmiechy moich pacjentów. Cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę biorąc udział w kursach, szkoleniach i webinarach organizowanych przez naszą Uczelnie i nie tylko. Jestem aktywna zawodowo już od 3 roku studiów, co pozwoliło mi na szybsze zaznajomienie się z warunkami pracy w gabinecie stomatologicznym, a wiadomości zdobyte w trakcie studiów mogłam wykorzystać w pracy zawodowej.

paulina_koziol jestem absolwentką kierunku Elektroradiologia. Studia licencjackie, jak i magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od 2017 do 2019 pełniłam funkcje przewodniczącej w kole naukowym przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej. Przez cały okres studiów czynnie uczestniczyłam w konferencjach zagranicznych i krajowych, aktualnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej. Od 2017 roku pracuje w Pracowni MR 7 T przeznaczonej do przeżyciowych badań obrazowych małych zwierząt. W 2019 roku po otrzymaniu dyplomu magistra rozpoczęłam prace w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej. Pracę zawodową wykonuje z należytą starannością, ciągle poszerzam swoją wiedzę, a moim głównym kierunkiem rozwoju naukowego jest Rezonans Magnetyczny.

anna_niedzialek

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończyłam w 2013 roku, niespełna rok później zostałam zatrudniona w Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia na stanowisku technika dentystycznego. Dwa lata później uzyskałam stopień magistra na kierunku Pedagogika. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na uczelni, a także w prywatnych pracowniach protetycznych. Po 6 latach pracy na stanowisku techika dentystycznego zaproponowano mi pracę ze studentami co spowodowało zmianę stanowiska oraz Zakładu. Obecnie jestem pracownikiem Zakładu Technik Dentystycznych pod kierownictwem doc. Anny Szabelskiej na stanowisku Asystenta Dydaktycznego. Decyzja o związaniu się z tym Zakładem okazała się niezwykle trafnym wyborem! Zgrany zespół stale motywuje mnie do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wyznaczania kolejnych celów niezbędnych do dynamicznego rozwoju. Proces ten trwa nieustannie do dnia dzisiejszego. Zawód zamieniłam na pasję, co nadaje mojej pracy zupełnie inny wymiar. „PRACUJ, ABY SIĘ STAWAĆ, NIE ABY ZDOBYWAĆ”. Naturalną ewolucją stało się pragnienie dzielenia swoim doświadczeniem i pasją, stąd decyzja o podjęciu wyzwania, jakim jest prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca ze studentami. Liczę na to, że moje doświadczenie będzie motywacją oraz inspiracją dla młodych techników.

agnieszkaczarnotanastaly

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2009 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne a następnie studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne (2011r.). W 2014 roku zostałam absolwentką kierunku Techniki Dentystyczne oraz uzyskałam tytuł dyplomowanej higienistki stomatologicznej pracując równocześnie w gabinecie stomatologicznym i pracowni protetycznej. Od 2014 roku związana jestem z lubelskim Uniwersytetem Medycznym pracując na stanowisku asystenta. Jestem autorką licznych publikacji naukowych wydawnictwa Elamed. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

I am currently a 2nd year Master's student majoring in Cosmetology. I graduated from Medical University in Lublin in 2020 with the highest grade point amongst students. I actively participate in life at university. Since 2018, I have belonged to the Scientific Circle at the Cosmetology and Aesthetic Medicine Laboratory. I frequently help out at events promoting the University such as: Open Days and White Sunday. I work hard to improve my personal development within the scientific field. My knowledge and confidence continues to grow through my studiem and taking part in many different pursuits like national and international conferences. Cosmetology is my passion, which is the reason for me developing a deeper understanding and gaining a wider knowledge and experience through training.

My name is Dominika and I graduated in cosmetology from the Medical University of Lublin. Already during my studies, I worked in trade in the cosmetics and make-up industry. I cooperated with one of the cosmetics wholesalers in Lublin as a sales representative. The studies allowed me to thoroughly understand the functioning of the skin as an organ and the influence of external and internal factors on it. In the future, I intend to make my biggest dream come true - to create a place that will bring together experts in every field of cosmetology.

Absolwent kierunku Farmacja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od pierwszych lat angażował się w działalność na rzecz Alma Mater jako starosta roku. Wkrótce potem zaczął aktywnie działać w Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji i Samorządzie Studentów gdzie przewodniczył Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów. Z własnej inicjatywy wspierał młodsze roczniki w pierwszych krokach oraz pomagał przy wydarzeniach organizowanych przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego. W trakcie swoich studiów angażował się między innymi w Senacie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Radzie Wydziału, Komisji ds. Socjalno-Bytowych, Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej. Jako student nie zaniedbywał swoich obowiązków, uczęszczał na dodatkowe zajęcia sportowe, uczestniczył w pracach Studenckiego Koła Naukowego oraz współorganizował liczne wydarzenia na Uczelni, do których można zaliczyć: Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej, Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, Konferencję Naukową „Licencja na Zdrowie” oraz Medykalia. W momencie ogłoszenia pandemii wirusa SARS-CoV-2 zgłosił się jako ochotnik do wsparcia działań sanitarno-epidemiologicznych i wkrótce potem został członkiem zespołu Laboratorium SARS przy zakładzie Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Za działalność na rzecz studentów w 2020 roku przyznano Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Studia na kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie ukończyłam w 2019 r. Podczas trwania studiów dwa lata sprawowałam funkcję Przewodniczącego Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej. Obecnie jestem czynnym Diagnostą laboratoryjnym pracującym w jednym z Rzeszowskich laboratoriów.

kamil sikora Magister pielęgniarstwa, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ponadto młodszy asystent w Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego. Jego zainteresowania zawodowe na ogół skupiają się wokół pielęgniarstwa internistycznego, w szczególności nefrologii i dializoterapii. Pracę dydaktyczną łączy z praktycznym wykonywaniem zawodu jako pielęgniarz na stacji dializ. Prywatnie miłośnik motoryzacji i turystyki górskiej.

Nazywam się Joanna Grzesik-Gąsior, ukończyłam studia magisterskie na kierunku Położnictwo w 2018 roku. W tym samym roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajęcia ze studentami w ramach studiów doktoranckich pomogły podjąć mi decyzję o skierowaniu życia zawodowego na drogę naukową i dydaktyczną. Od października 2020 roku podjęłam pracę jako nauczyciel akademicki w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Z każdym kolejnym kontaktem ze studentami, młodymi adeptami sztuki pielęgniarskiej i położniczej, utwierdzam się w przekonaniu, że jestem na właściwej ścieżce zawodowej. W przyszłości chciałabym otworzyć własną praktykę, aby pomagać kobietom aktywnie przygotować się do porodu.

Dzięki wiedzy oraz umiejętnościom, które nabyłem studiując na kierunku Fizjoterapia, a także inwestując w kursy i szkolenia, zaraz po ukończeniu nauki podjąłem pracę jako Terapeuta Manualny w Centrum Rehabilitacji. Aktualnie, prowadzę własną działalność gospodarczą, pracując jako Fizjoterapeuta na wizytach domowych, a także w prywatnym gabinecie. Doświadczenie zdobyte na studiach pozwala mi realizować się zawodowo."

aleksandramalisiewicz

Wykładowca akademicki w Zakładzie Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (również absolwent kierunku dietetyka na tej uczelni), opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie oraz dietetyk w Centrum Medycznym Luxmed w Lublinie. Z zamiłowania – trener personalny a z pasji – czynny szachista i instruktor szachowy. Na co dzień realizuje wiele projektów związanych z dietetyką i zdrowiem dla firm i placówek oświatowych (np. Kar Group, Xtreme Fitness Gyms), aktywnie propagując również zdrowy styl życia w mediach (m.in. ekspert w Pytanie na Śniadanie, TVP3 Lublin, Radio Lublin, Radio Plus) i koordynując szereg działań prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe (np. organizacja webinarów naukowych czy wspieranie studentów w kontekście wystąpień na konferencjach naukowych). Swoją wiedzę opiera o medycynę opartą na dowodach naukowych (EBM: evidence-based medicine), oddzielając dietetykę pełną mitów od dietetyki dietetyki osadzonej w EBM. W pracy łączy praktyczną wiedzę medyczną z indywidualnym podejściem do pacjentów. Prowadzi pacjentów interdyscyplinarnie, zwracając uwagę nie tylko na żywienie ale również na odpowiednią aktywność fizyczną i sferę psychiczną. Specjalizuje się w redukcji masy ciała, kształtowaniu odpowiednich nawyków żywieniowych oraz dietetyce klinicznej.

norbertmiaczRatownik medyczny - kierownik Filii Lublin Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doświadczenie zdobywał w szpitalnym oddziale ratunkowym i pogotowiu ratunkowym na stanowisku ratownik medyczny oraz dyspozytor. Dodatkowe umiejętności nabywał studiując zarządzanie oraz pedagogikę, które przygotowały go do zawodu nauczyciela. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Samodzielnej Pracowni Medycznych Czynności Ratunkowych. Prywatnie interesuje się ratownictwem wodnym, nurkowaniem oraz górskimi wędrówkami.

1000 Characters left


Refresh captcha
Share
  • k1 logo dopuszcz wers podstawowa en rgb 02
  • logo umlub

„University Alumni Network - Medical University of Lublin’s cooperation project with its foreign graduates”
The Project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange under the International Alumni Programme