Psychological program - Alumni Uniwersytet Medyczny w Lublinie

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Program psychologiczny to przede wszystkim szansa na rozwój w zakresie osobowościowym oraz kompetencji miękkich. Ma on na celu diagnozę oraz doskonalenie luk kompetencyjnych poprzez udział w zajęciach indywidulanych i grupowych o charakterze psychologicznym lub coachingowym. Uczestnicy programu będą mogli także określić swoje predyspozycje zawodowe oraz zaplanować ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego.

W ramach programu psychologicznego uczestnicy mogą skorzystać z:

  • coachingu indywidualnego
  • coachingu grupowego
  • doradztwa psychologicznego
  • doradztwa zawodowego
  • zajęć warsztatowych o charakterze psychologicznym i coachingowym.

Wyjątkową ofertą programu psychologicznego są specjalistyczne zajęcia psychologiczno-rozwojowe:

  • „słowo, obraz, dźwięk” - cykliczne spotkania z tekstami kultury. Każde spotkanie to okazja do refleksji poprzez tekst, obraz lub dźwięk. Uczestnicy przed spotkaniem będą proszeni aby przeczytać wybrany tekst kultury lub obejrzeć film. W trakcie spotkania będziemy o nich rozmawiać i pracować zgodnie z metodologią medycyny narracyjnej.
  • „pocztówki do moich Ja” - w swoim życiu odgrywamy różne role. Są to role społeczne. Wybieramy je sami bądź, które są nam kulturowo narzucone. Jesteśmy dla kogoś dzieckiem, siostrą, przyjacielem. Pełnimy określone role w pracy, w społeczeństwie, na uczelni i w innych dziedzinach życia. Jedna osoba, wiele ról. Czy można je pogodzić? Jak je pogodzić, gdy na studiowanie poświęcasz większą część doby? Zdefiniowanie sobie własnych ról i tego, w którym momencie w nie wchodzimy zaprowadza pewien porządek, pomaga planować i dokonywać świadomych wyborów. Równowaga ról wcale nie polega na tym, aby każdej z ról poświęcać tyle samo czasu...

1000 Characters left


Refresh captcha
Share
  • k1 logo dopuszcz wers podstawowa en rgb 02
  • logo umlub

„University Alumni Network - Medical University of Lublin’s cooperation project with its foreign graduates”
The Project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange under the International Alumni Programme